پیشاب راه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

پیشابْ‌راه (urethra)

(یا: مجرای ادرار) در پستانداران[۱]، لوله‌ای از مثانه تا خارج از بدن. ادرار[۲] از این مجرا خارج می‌شود و در نرها، منی[۳] نیز از آن می‌گذرد.

 

 


  1. mammals
  2. urine
  3. semen