پیچ خوردگی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

پیچ‌خوردِگی (sprain)

آسیب‌دیدگی زردپی[۱]ها، براثر کشیدگی بیش از حد. بیشترین پیچ‌خوردگی در مفصل مچ پا واقع می‌شود. اولین علایم آن درد مفصل و ازدست‌رفتن قدرت[۲] آن است. تورم[۳] در مرحلۀ بعد شروع می‌شود. در صورت شک به شکستگی[۴] مفصل، باید اقدامات مناسب صورت گیرد. در پیچ‌خوردگی‌های معمولی، استفاده از آب سرد، بلافاصله پس از پیچ‌خوردگی، از شدت تورم می‌کاهد. پس از ایجاد تورمِ مفصلی، باید محل را گرم نگه‌ داشت تا درد کاهش یابد. ناحیۀ پیچ‌خورده را باید به‌خوبی باندپیچی کرد و به آن استراحت داد. بهبودی کامل چه‌بسا چندین ماه به طول انجامد.

 


  1. ligament
  2. loss of power
  3. swelling
  4. fracture