چابکسر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

چابُکْسَر

چابُکْسَر

شهری در استان گیلان، شهرستان رودسر، و مرکز اداری بخش چابُکسر. در منطقه‌ای جنگلی به فاصلۀ ۹۵کیلومتری شرق جنوبی رشت و ۳۲کیلومتری جنوب شرقی رودسر، سر راه ساحلی رودسر به رامسر، قرار دارد. این شهر ساحلی در کنار دریای خزر است. ارتفاع آن حدود پانزده متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد است. اقلیم این شهر معتدل مایل به گرم و مرطوب و جمعیت آن ۱۰,۶۴۵ نفر است. مرکبات، چای، برنج، و شیلات از محصولات عمدۀ این شهر و جمعیت آن ۷,۹۱۵ نفر است (۱۳۸۵).