چراغ ایمنی

چراغ ایمنی (safety lamp)
چراغ سیاری برای کار در مکان‌هایی مانند معادن زغال‌سنگ و مکان‌هایی با امکان وجود گازهای آتش‌گیر، ازجمله متان[۱]. چراغ ایمنی شعله‌ای، که اکنون بیشتر برای آشکارسازی گاز به‌‌کار می‌رود، فتیله‌ای دارد که در استوانۀ شیشه‌ای محکمی تعبیه شده است و اطراف آن را با تور سیمی پوشانده‌اند. هامفری دیوی[۲]، شیمی‌دان انگلیسی (۱۸۱۵)، و جورج استیونسون[۳]، مهندس انگلیسی، انواعی از چراغ ایمنی را اختراع کردند. امروزه چراغ پیشانی معدنکاران برقی است و لامپ و کنتاکت‌های آن در محفظه‌های بسته قرار دارند.  1. methane
  2. Humphrey Davy
  3. George Stephenson