چگالی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چِگالی (density)

چِگالي

 

مقیاسی برای فشردگی ماده. این کمیت برابر جرم ماده در واحد حجم است و برحسب کیلوگرم بر متر مکعب بیان می‌شود. چگالی کمیتی غیربرداری است. میانگین چگالیِ D، برای ماده‌ای به جرم m و حجم v از این رابطه به‌دست می‌آید: (فرمول ۱)

فرمول ۱:

چگالی نسبی[۱] نسبت چگالی مادۀ موردنظر به چگالی آب در چهار درجۀ سانتی‌گراد است. در عکاسی، به درجۀ کدری نگاتیو چگالی می‌گویند. در الکتریسیته[۲]، چگالی جریان مقدار جریانی است که از سطح مقطع واحد رسانا عبور می‌کند و معمولاً برحسب آمپر بر سانتی‌متر مربع بیان می‌شود.

 


  1. relative density
  2. electricity