ژاری، آلفرد (۱۸۷۳ـ۱۹۰۷)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ژاری، آلفرِد (۱۸۷۳ـ۱۹۰۷)(Jarry, Alfred)

طنزنویس و شاعر فرانسوی. زادۀ لاوال[۱]. نمایش‌نامه‌های خنده‌دارِ تندش و نیز روش زندگی بی‌بندوبار و نامتعارف وی توجه بسیاری را جلب کرد. شاه اوبو[۲]ی (۱۸۹۶) بسیار مضحکه‌آمیزش، با صحنه‌پردازی آزاد و طنزی ویرانگر، در حکم پیش‌درآمدی بر تئاتر پوچی[۳] و جنبش سوررئالیسم[۴] فرانسه بود. ژاری سپس دو دنبالۀ آن را نوشت به نام‌های اوبو در بند[۵] (۱۹۰۰) و اوبوی بی‌غیرت[۶] (منتشرشده در ۱۹۴۲)؛ همچنین یک شعر سمبولیک و نیز یک رمان سوررئالیستی با نامابرمرد[۷] منتشر ساخت.

 


  1. Laval
  2. Ubu Roi
  3. Theatre of the Absurd
  4. Surrealism
  5. Ubu Bound
  6. Ubu the Cuckold
  7. Supermale