ژیفار، هانری (۱۸۲۵ـ۱۸۸۲)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ژیفار، هانْری (۱۸۲۵ـ۱۸۸۲)(Giffard, Henri)

نخستین کشتی هوایی سرنشین‌دار و هدایت شونده (1852)

مخترع فرانسویِ نخستین کشتی هوایی سرنشین‌دار و هدایت‌شونده (۱۸۵۲) . این کشتی هوایی ۴۳ متر طول و موتور بخاری به قدرت ۲۲۰۰ وات با سه اسب بخار داشت که ملخی سه‌تیغه را می‌چرخاند. این کشتی با گاز هیدروژن پر و با سکانی بادبان‌مانند هدایت می‌شد. سرعت میانگین آن پنج کیلومتر در ساعت بود. در اوایل دهۀ ۱۸۵۰، ژیفار در زمینۀ روش‌های هدایت بالون آزمایش‌هایی صورت داد و سپس، کشتی هوایی خود را ساخت. او در ۲۴ سپتامبر ۱۸۵۲، از هیپودروم[۱] در پاریس به هوا برخاست و تا الن کورت[۲] در نزدیک ترپس[۳] پرواز کرد. در ۱۸۵۵، ژیفار کشتی هوایی دیگر و تعدادی بالون بزرگ ساخت. او هزینۀ اجرای این طرح‌ها را از محل عواید اختراعات دیگر خود تأمین می‌کرد. اختراع دیگر او انژکتوری برای تزریق آب به داخل دیگ بخار ماشین بخار بود که به‌منظور جلوگیری از کمبود بخار و هنگامی به کار می‌رفت که ماشین در حال کار نبود.


  1. Hippodrome
  2. Elancourt
  3. Trappes