کارگردان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 07:38, 20 October 2020 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

کارگردان (director‌)

کسی که در تئاتر، سینما یا تلویزیون هدایت تمرین‌های بازیگران را برعهده دارد و جنبه‌های دیگرِ تولید اثر را هماهنگ می‌کند. در دوره‌های آغازین تاریخ تئاتر، تمرین‌های اجرای نمایش را نمایش‌نامه‌نویس، بازیگر نقش اوّل و یا متن‌رسان[۱] هدایت می‌کرد.

از اواخر قرن ۱۹، نقش کارگردان در هماهنگ‌سازی اجرا با طراحی صحنه، و تدارک روشی سبک‌شناختانه برای بازیگران اهمیت بسیار یافت. کارگردان باید بتواند از متن تئاتری، نمایشی پدید آورد. در سینما نیز کارگردان را می‌توان «مؤلف[۲]» فیلم برشمرد. 


  1. prompter
  2. author