کال شور جاجرم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

کالِ شورِ جاجَرْم

رودخانه‌ای فصلی در استان‌های خراسان شمالی و سمنان، شهرستان‌های اسفراین، جاجرم، و شاهرود، با طول ۳۶۰ کیلومتر. از ۵۵کیلومتری جنوب شرقی اسفراین سرچشمه می‌گیرد و به نام رودخانۀ قره‌سو به‌سوی غرب شمالی روان و به شهرستان جاجرم وارد می‌شود. در این شهرستان به‌سوی جنوب متوجه می‌شود و راه‌آهن تهران‌ـ ‌مشهد را قطع می‌کند و درضمن با کال شور جوین یکی و به شهرستان شاهرود وارد می‌شود. در این شهرستان با کال شور سبزوار یکی و در ۱۷۵کیلومتری جنوب غربی سبزوار به دشت کویر وارد و ناپدید می‌شود. میانگین آبدهی سالانۀ این رودخانه حدود ۲۰میلیون متر مکعب و وسعت حوضۀ آبگیر آن ۵۵هزار کیلومتر مربع است.