کال شور جوین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

کالِ شورِ جُوِیْن

رودخانه‌ای فصلی در استان‌های خراسان رضوی و شمالی، شهرستان‌های نیشابور و اسفراین، با طول ۲۴۰ کیلومتر. از کوه بی‌هیم، در ۷۷کیلومتری شمال غربی نیشابور، سرچشمه می‌گیرد و روبه‌سوی غرب شمالی از شهرستان اسفراین می‌گذرد و در شهرستان جاجرم به کال شور جاجرم می‌ریزد.