کاکسول، هنری (۱۸۱۹ـ۱۹۰۰)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کاکْسْوِل، هِنْری (۱۸۱۹ـ۱۹۰۰)(Coxwell, Henry)

کاکْسْوِل، هِنْري

بالون‌سوار انگلیسی. از معروف‌ترین بالون‌سوارهای حرفه‌ای عهد ویکتوریا[۱] بود و نخستین پرواز خود را در ۱۸۴۴ صورت داد. در ۱۸۶۲، به همراه جیمز گلایشر[۲] هواشناس، پروازی در ارتفاع زیاد، بیش از یازده کیلومتر از سطح زمین، به‌منظور مشاهدات علمی صورت داد.

 


  1. Victorian
  2. James Glaisher