کایو، جزیره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کائو، جزیره (Kao)

جزیره‌ای غیرمسکونی در گروه جزایر تونگان[۱]. آتشفشانی خاموش و کاملاً مخروطی‌شکل است و با ۱,۰۳۰ متر ارتفاع، بلندترین نقطۀ کشور تونگا[۲] است.  1. Tongan
  2. Tonga