کایو، جزیره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 08:08, 2 September 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

کائو، جزیره (Kao)

جزیره‌ای غیرمسکونی در گروه جزایر تونگان[۱]. آتشفشانی خاموش و کاملاً مخروطی‌شکل است و با ۱,۰۳۰ متر ارتفاع، بلندترین نقطۀ کشور تونگا[۲] است.  1. Tongan
  2. Tonga