کتاب کوچه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کتاب کوچه
فرهنگ‌گونه‌ای شامل لغات، اصطلاحات، تعبیرات و مثل‌های فارسی تألیف احمد شاملو. نخستین مجلد آن، شامل حرف «آ»، در ۱۳۵۷ش انتشار یافت. شیوۀ تدوین این فرهنگ‌گونه بر نظام الفبایی خاستگاه‌ها و محورها بنا شده است؛ یعنی مثلاً ذیل «آب» هر لغت یا اصطلاح یا ترکیب عامیانه، که در باورهای توده، آداب و رسوم و آیین‌ها، خواب‌گزاری احکام، بازی‌ها، ترانه و تصنیف، دعا، نفرین، سوگند، دشنام، ترکیبات جمله‌ای (شامل ابیات و اشعار)، چیستان، امثال‌ و ‌حکم، تعبیرات مصدری و ترکیبات دیگر به‌کار رفته و در آن کلمۀ «آب» نقش داشته، آورده شده است. برای برخی مدخل‌ها تلفظ لاتین ذکر شده و هر مدخل به شیوه‌هایی به مدخل‌ها و موضوعات مرتبط ارجاع داده شده است.

تصویر یکی از مجلدات کتاب
تصویر یکی از مجلدات کتاب

کتاب مجموعه‌ای از مطالب خواندنی، با شواهد از متون متعدد است. تاکنون (15 مهر ۱۳99ش) چهارده مجلد از آن، تا پایان حرف «ج» (به علاوۀ یک جلد شامل قصه‌های کتاب کوچه) توسط انتشارات مازیار انتشار یافته است.

پس از درگذشت شاملو (۱۳۷۹ش) ادامۀ کار را آیدا، همسر او، به‌عهده گرفته است.