کراوس، کارل (۱۸۷۴ـ۱۹۳۶)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کِراوس، کارل (۱۸۷۴ـ۱۹۳۶)(Kraus, Karl)

شاعر، مقاله‌نویس و طنزپرداز اتریشی. نشریۀ مهم ادبی مشعل[۱] (۱۸۹۹) را تأسیس کرد و از ۱۹۱۲ تا هنگام مرگش، سرمقاله‌نویس انحصاری آن بود. به‌سبب مناقشه‌های بی‌پردۀ ادبی و سیاسی به‌منزلۀ منتقدی فرهنگی مشهور شد، اما دشمنان سرسختی نیز، به‌ویژه در میان مطبوعات پیدا کرد. کراوس صاحب سبکی طراز اول بود و خلاقیت زبانی و شوخ‌طبعی‌اش به درآمیختن کامل محتوا و قالب منجر شد.

 


  1. Die Fackel/The Torch