کشکک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

کَشْکَک (patella)

کَشْکَک

استخوانی مسطح و محصور در تاندون یا زردپی[۱] زانوی پرندگان[۲] و پستانداران[۳]. این استخوان مفصل[۴] را از آسیب محافظت می‌کند.

 


  1. tendon
  2. birds
  3. mammals
  4. joint