کلات، شهرستان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
کلات، شهرستان
کشور پرونده:Flag of Iran.svg ایران
استان خراسان رضوی
بخش مرکزی و زاوین
جمعیت ۴۰,۶۶۷ نفر(۱۳۸۵ش)
موقعیت جنوب و جنوب غربی کشور ترکمنستان، غرب و شمال شهرستان سرخس، شمال شرقی شهرستان مشهد، و شرق شهرستان درگز
نوع اقلیم در ارتفاعات معتدل - در تپه‌ماهورهای مشرف به مرز معتدل مایل به گرم
شهر ها و آبادی های مهم کلات، جلیل‌آباد، زوسفلی، و امیرآباد

کَلات، شهرستان

واقع در شمال استان خراسان رضوی، مشتمل بر بخش مرکزی و بخش زاوین، با مرکزیت اداری شهر کلات. از شمال و شمال شرقی به کشور ترکمنستان، از شرق و جنوب به شهرستان سرخس، از جنوب غربی به شهرستان مشهد، و از غرب به شهرستان درگز محدود است. اراضی جنوب غربی و غرب آن را کوه‌های کم ارتفاعی فراگرفته که ارتفاعشان از ۱,۸۹۷ متر تجاوز نمی‌کند و بخش‌های شمال شرقی و شرق آن متشکل از تپه‌ماهورهایی است که به دشت‌های ترکمنستان و سرخس منتهی می‌شود. رودخانۀ چهچه مهم‌ترین رود آن است. اقلیم این شهرستان در ارتفاعات معتدل و در تپه‌ماهورهای مشرف به مرز معتدل مایل به گرم و از نظر بارندگی جزو نواحی خشک است. مهم‌ترین آبادی‌های آن عبارت‌اند از کلات، جلیل‌آباد، زوسفلی، و امیرآباد. راه مشهد به کلات و نیز راه مرزی کلات به لطف‌آباد و کلات به سرخس راه‌های ارتباطی آن را تشکیل می‌دهند. جمعیت آن ۴۰,۶۶۷ نفر است (۱۳۸۵).