کلدون

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کَلِدون (Caledon)

رودخانه‌ای در افریقای جنوبی به طول ۴۸۰ کیلومتر. از کوه‌های مالوتی[۱]، بخشی از دراکنزبرگ[۲]، سرچشمه می‌گیرد. به رود اورانژ[۳] می‌ریزد و بخش بزرگی از مسیر آن مرز بین فری استیت[۴] و لسوتو[۵] را تشکیل می‌دهد.

 


  1. Maluti Mountains
  2. Drakensberg
  3. Orange River
  4. Free State
  5. Lesotho