کلمه، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

کَلِمه، شهر
واقع در استان بوشهر، شهرستان دشتستان، و مرکز اداری بخش بوشکان. با ارتفاعی در حدود ۳۴۰ متر، در منطقه‌ای کوهستانی در ۶۱کیلومتری شرق بندر بوشهر و ۴۴کیلومتری جنوب شرقی برازجان، سر راه اهرم به فراشبند، قرار دارد. اقلیم آن گرم و خشک و جمعيت آن ۱,۹۳۷ نفر است (۱۳۸۵).