کلک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کِلْک

ماهنامۀ فرهنگی، هنری، اجتماعی، چاپ تهران، به صاحب‌امتیازی و مدیر‌مسئولی میرکسری حاج سید جوادی و سردبیری علی دهباشی (هفت سال) و سپس سید محمدجواد خردمند. نخستین شمارۀ آن در فروردین ۱۳۶۹ش منتشر شد. از نشریات معتبر در حوزۀ فرهنگ، ادبیات، ایران‌شناسی و ازجمله مرجع‌های دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور است. در ۹۴ شماره منتشر شد.