کمدی فرانسز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
کمدی فرانسز

کمدی فرانسز (Comédie Française)

تئاتر دولتی فرانسه (برای کُمدی و تراژدی) در پاریس، که لوئی چهاردهم در ۱۶۸۰ تأسیس کرد. مقّر آن سالن ریشلیو[۱]، بر کرانۀ راست رود سن[۲] است، و تئاتر دو اودئون[۳] بر کرانۀ چپ، محلی برای ظهور و بیان اندیشه‌های پیشتاز (آوانگارد) بوده است.

 


  1. Salle Richelieu
  2. River Seine
  3. Théâtre de l’ Odéon