کنترل جمعیت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

کنترل جمعیّت (population control)
اقدامات بعضی دولت‌ها برای محدودکردن رشد جمعیت کشورشان، از طریق کاهش میزان زاد و ولد[۱]. تبلیغات، عرضۀ رایگان وسایل ضد بارداری، و ایجاد موانع مالیاتی برای خانواده‌های پرجمعیت ازجمله روش‌های معمولی کنترل جمعیت‌اند. سیاست‌های کنترل جمعیت دولت چین از معروف‌ترین این سیاست‌هاست. در ۱۹۷۹، دولت چین سیاست تک‌فرزندی را عرضه کرد و بر مبنای آن، تنظیم خانواده[۲] را تشویق و خانواده‌هایی با بیش از یک فرزند را تنبیه می‌کند. این سیاست کاملاً موفق نبوده است، زیرا اجرای کامل آن، مخصوصاً در نواحی روستایی، با مشکلات بسیار همراه است. اعمال این سیاست گاهی منجربه قتل فرزندان دختر، به‌منظور جایگزینی فرزند پسر به‌منزلۀ وارث، شده است.

 


  1. birth rate
  2. family planning