کوتی، عمارت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی


عمارت کوتی
نام فارسی عمارت کوتی
کشور ایران
استان بوشهر
موقعیت جنوب غربی بوشهر و نزدیک دیوار قدیمی شهر
کاربری محل نمایندگی کمپانی هند شرقی انگلستان و بعدها کنسولگری بوشهر
مشخصات معماری دارای ایوان‌ها و راهروهای متعدد، پنجره‌های هلالی با شیشه‌های رنگین، درها و پنجره‌هایی از چوب ساج، اتاق‌های بزرگ با سقف‌های بلند، ستون‌های قطور، نقاشی‌ها و بخاری‌های دیواری

کوتی، عمارت

در جنوب غربی بوشهر و نزدیک دیوار قدیمی شهر. محل نمایندگی کمپانی هند شرقی انگلستان و بعدها کنسولگری بوشهر بود. به‌سبب شباهت آن با قلعه، به کوتی (واژه‌ای هندی به‌معنای قلعه) شهرت داشت. از یک دروازۀ روبه دریا با دو اتاقک نگهبانی، سه حیاط، یک ساختمان اصلی دو طبقه، ساختمان بهداری، ساختمان پست و مخابرات، کلیسای ظهور مسیح و دفتر روزنامۀ دِیْلی نیوز بولتن تشکیل می‌شد. روی پشت‌بام ساختمان اصلی و در میدانچۀ بین ساختمان‌های بهداری و پست و مخابرات، پرچم انگلستان برافراشته بود. ساختمان‌ها دارای ایوان‌ها و راهروهای متعدد، پنجره‌های هلالی با شیشه‌های رنگین، درها و پنجره‌هایی از چوب ساج، اتاق‌های بزرگ با سقف‌های بلند، ستون‌های قطور، نقاشی‌ها و بخاری‌های دیواری است. پس از ملی‌شدن صنعت نفت ایران و خروج انگلیسی‌ها از ایران، عمارت کوتی در اختیار ادارۀ دارایی و ادارۀ پست ایران قرار گرفت. در دورۀ جنگ عراق و ایران، محل اسکان جنگ‌زدگان بود. امروز متروک و نیمه‌ویرانه است.