کورا ـ ارس، فرهنگ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کورا ـ اَرَس، فرهنگ

(یا: فرهنگ یانیق؛ فرهنگ ماوراءِ قَفقازِ قدیم) اصطلاحی برای معرفی فرهنگ عصر مفرغ قدیم قفقاز و شمال غرب فلات ایران و شرق فلات آناتولی، مربوط به حدود ۳۷۰۰ تا ۲۰۰۰پ‌م. اصطلاح کورا ـ ارس را اولین‌بار بوریس کوفتین، باستان‌شناس اهل شوروی، در دهۀ ۱۹۴۰ به‌کار برد. شماری از باستان‌شناسان متخصص خاورمیانه از اصطلاحات فرهنگ ماوراء قفقاز قدیم و فرهنگ یانیق استفاده می‌کنند. فرهنگ کوراـ ارس در چهار دوره از شرق به دشت قزوین، از غرب به آناتولی شرقی و از شمال تا کوه‌پایه‌های شمالی قفقاز و از جنوب تا درۀ کَنگاوَر در زاگرس توسعه یافت. هم‌چنین آثار فرهنگی آن در اردن، فلسطین و دشت خوزستان هم یافت شده است.