کویر نمک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کویرِ نمک

شوره‌زار پهناوری در شمال غربی شهرستان فردوس، استان خراسان جنوبی و شمال شهرستان طبس، استان یزد. در ۴۰کیلومتری شمال غربی بجستان و ۴۰کیلومتری شمال شرقی نیگنان قرار دارد. طول این کویر از شمال شرقی تا جنوب غربی ۶۰ کیلومتر و پهنای متوسط آن حدود ۱۷ کیلومتر است و مساحت آن به ۶۶۰ کیلومتر مربع می‌رسد. ارتفاع سطح این کویر حدود ۷۰۰ متر است و راه طبس به بردسکن از حاشیۀ غربی و شمالی آن می‌گذرد.