گابریک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

گابْریک

رودخانۀ فصلی در استان هرمزگان، شهرستان جاسک، به طول ۲۱۰ کیلومتر. از کوه‌های بشاگرد، در ۱۴۰کیلومتری جنوب شرقی کهنوج و ۱۳۰کیلومتری شمال جاسک (مرز استان‌های هرمزگان و کرمان) سرچشمه می‌گیرد و روبه جنوب روان می‌شود و در ۶۸کیلومتری شرق جاسک به دریای عمان می‌ریزد. وسعت حوضۀ آبگیر این رودخانه ۴,۵۰۰ کیلومتر مربع است.