گامبیا، رود

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

گامْبیا، رود (Gambia)

واقع در غرب افریقا، به طول ۱۰۰۰ کیلومتر. کشور گامبیا از این رود نام گرفته است. از ارتفاعات فوتاجالون[۱]، در گینه[۲]، سرچشمه می‌گیرد. بخش‌های علیای آن از سنگال[۳] می‌گذرد و سپس از میانۀ خشکی باریکی عبور می‌کند که بخش اعظم کشور گامبیا را تشکیل می‌دهد. رود مزبور سابقاً راه مهمی برای ورود به بخش‌های داخلی غرب افریقا به‌شمار می‌رفت. ۴۸۰ کیلومتر از طول این رودخانه برای کشتی‌های کوچک قابل کشتی‌رانی است. کشتی‌های اقیانوس‌پیما نیز می‌توانند تا کائو ـ اور[۴] در گامبیا در آن رفت‌وآمد کنند. در بانجول[۵] به اقیانوس اطلس می‌ریزد.

 


  1. Fouta Djallon
  2. Guinea
  3. Senegal
  4. Kau-Ur
  5. Banjul