گاوزبان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

گاوزَبان

گاوزَبان

گیاهی علفی با کاربرد دارویی، از گونه Borago officinalis، تیرۀ گاوزبانیان. ساقۀ و برگ این گیاه پوشیده از کرک‌های خشن است. گل‌های آن پنج‌پر و غالباً آبی‌رنگ است. سوابق تاریخی نشان می‌دهد که مردمان دوران قدیم آن را نمی‌شناخته‌اند و احتمال دارد که نخستین‌بار این گیاه را مورها (مردمانی از طوایف شمال افریقا) به اسپانیا برده باشند و از آن‌جا به سایر نقاط رفته باشد. گل و برگ گاوزبان، اثر نرم‌کننده، معرّق، مدر، آرامبخش و تصفیه‌کنندۀ خون دارد. این گونه در ایران نمی‌روید. آنچه امروزه با نام گل گاوزبان در ایران مصرف دارویی دارد، گل‌های خشک‌شدۀ گیاه Echium amoenum است که از کوهستان‌های شمال ایران جمع‌آوری و در بازار عرضه می‌شود. خواص دارویی این گیاه مطالعه شده است ولی سال‌هاست که مردم ایران از آن به‌منزلۀ معرّق و آرامبخش استفاده می‌کنند.