گدار پای گدار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

گُدار پای گُدار

گردنه‌ای در استان خراسان جنوبی، شهرستان قائنات، با ارتفاع ۲,۳۵۰ متر. در ۱۸کیلومتری جنوب غربی روستای آهنگران قرار دارد.