گراپلی ، استفان (۱۹۰۸ـ۱۹۹۷)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

گراپِّلّی‌، اِسْتِفان‌ (۱۹۰۸ـ۱۹۹۷)(Grappelli, Stephane)

اِسْتِفان‌ گرایلی

نوازندۀ فرانسوی ویولن جاز[۱]. نخست در کویینتت هات کلاب فرانسه[۲] (۱۹۳۴ـ‌۱۹۳۹) می‌نواخت و همکارش جانگو راینهارت[۳]، گیتاریست مشهور، بود. بداهه‌نوازیِ رمانتیک یکی از شاخص‌های سبکِ گراپِّلّی است. گراپِّلّی سال‌های جنگ‌ جهانی دوم را در انگلستان به‌سر برد و چندین‌بار در دهۀ ۱۹۷۰ به آن‌جا بازگشت و در آن‌جا آثار خود را ضبط کرد که ازجمله آن‌هاست: آلبوم‌های جاز با ویولن‌نواز مشهورِ موسیقیِ کلاسیک، یهودی منوهین[۴].

 


  1. jazz
  2. Quintette du Hot Club de France
  3. Django Reinhardt
  4. Yehudi Menuhin