گرم چای

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

گَرْم‌چای

رودخانه‌ای در استان آذربایجان شرقی، شهرستان میانه، با طول ۵۸ کیلومتر. از کوه بُزقوش سرچشمه می‌گیرد و به‌سوی جنوب غربی روان می‌شود و به رودخانۀ قزل‌اوزن می‌ریزد.