گره، کوه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

گَرِّه، کوه

کوهی در استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان بروجن، با ارتفاع ۳,۹۵۰ متر. در کوهستان زاگرس در ۸۸کیلومتری غرب بروجن قرار دارد.