گره، کوه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

گَرِّه، کوه

کوهی در استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان بروجن، با ارتفاع ۳,۹۵۰ متر. در کوهستان زاگرس در ۸۸کیلومتری غرب بروجن قرار دارد.