گرین، ژولین (۱۹۰۰ـ ۱۹۹۸)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 08:36, 8 December 2021 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
ژولین گرین
Julien Green
زادروز ۱۹۰۰م
درگذشت ۱۹۹۸م
ملیت فرانسوی امریکایی‌تبار
شغل و تخصص اصلی رمان‌نویس و نمایش‌نامه‌نویس
آثار

رمان‌های ترسناک : لویاتان (۱۹۲۹) و موئیرا (۱۹۵۰)

سپیده‌دم (۱۹۶۳)، هزار راه گشوده (۱۹۶۴)، سرزمین دور (۱۹۶۶)، و جوانی (۱۹۷۴)
گروه مقاله ادبیات غرب
ژولین گرین

گرین، ژولین (۱۹۰۰ـ ۱۹۹۸)(Green, Julien)

گرين، ژوليِن

(نام اصلی: جولین هارتریج گرین[۱]) رمان‌نویس و نمایش‌نامه‌نویس فرانسوی امریکایی‌تبار. ابتدا قصد اشتغال به نقاشی را داشت اما بعد به نویسنگی علاقه‌مند شد. مون ـ سینِر[۲] (۱۹۲۶) نخستین رمان اوست؛ ازجمله رمان‌های ترسناک اوست: لِویاتان[۳] (۱۹۲۹) و موئیرا[۴] (۱۹۵۰) که همگی زبانی پاکیزه، منسجم، و آمیخته به وسواس داشتند؛ نمایش‌نامه‌هایش با موفقیت تجاری روبه‌رو نشدند. از دیگر آثار اوست: یادداشت‌های روزانه[۵]، که اثری است حجیم و در عین حال ستایش‌شده، و چهار اثر دنباله‌دار شرح‌حال‌گونه با نام‌های عزیمت در سپیده‌دم[۶] (۱۹۶۳)، هزار راه گشوده[۷] (۱۹۶۴)، سرزمین دور[۸] (۱۹۶۶)، و جوانی[۹] (۱۹۷۴). گرین اولین نویسنده‌ی غیرفرانسوی بود که به عضویت آکادمی فرانسه رسید.


  1. Julian Hartridge Green
  2. Mont-Cinère/Avarice House
  3. Léviathan/The Dark Journey
  4. Moira
  5. Journal
  6. Partir avant le jour
  7. Mille chemins ouverts
  8. Terre lointaine
  9. Jeunesse