گنگیر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

گَنْگیر

رودخانه‌ای در استان‌های ایلام و کرمانشاه، با طول ۱۰۰ کیلومتر. از ارتفاعات ۱۵کیلومتری شمال غربی شهر ایلام سرچشمه می‌گیرد و به‌سوی شمال غرب و سپس غرب روان می‌شود و در ۸۰کیلومتری جنوب قصر شیرین از مرز ایران و عراق می‌گذرد (طول این رودخانه تا همین نقطه محاسبه شده) و به دشت مندلی واقع در خاک عراق وارد می‌شود.