گوهرشاد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

گوهرشاد (قزوین ۱۰۳۸ق)

خوشنویس ایرانی. دختر میرعماد حسنی قزوینی، بزرگ‌ترین نستعلیق‌نویس بود و پس از قتل پدرش تا ۱۰۳۲ق در اصفهان به‌سر می‌برد؛ سپس به قزوین رفت و همان‌جا درگذشت. از آثار او یک نسخه گلستان سعدی به قلم کتابت خوش در کتابخانۀ موزۀ گلستان محفوظ است که تاریخ ۱۰۲۵ق را دارد.