گوهرشاد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

گوهرشاد (قزوین ۱۰۳۸ق)

خوشنویس ایرانی. دختر میرعماد حسنی قزوینی، بزرگ‌ترین نستعلیق‌نویس بود و پس از قتل پدرش تا ۱۰۳۲ق در اصفهان به‌سر می‌برد؛ سپس به قزوین رفت و همان‌جا درگذشت. از آثار او یک نسخه گلستان سعدی به قلم کتابت خوش در کتابخانۀ موزۀ گلستان محفوظ است که تاریخ ۱۰۲۵ق را دارد.