گوگمل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

گوگَمَل (Gaugamela)
(به یونانی گئوگَمِلَه) دشتی در حدود ۱۲۰کیلومتری غرب اربیل (آربلای قدیم) و ۳۰کیلومتری شمال شرقی موصل، در کردستان عراق کنونی. شهرت تاریخی این موضع به‌سبب نبرد سرنوشت‌ساز بین داریوش سوم هخامنشی و اسکندر مقدونی است، که در ۳۳۱پ‌م روی داد و به شکست قطعی ایران و پیروزی یونانیان انجامید. در آغاز این نبرد، مازه، سردار ایرانی، جناح چپ مقدونی را درهم شکست، امّا چون ارابه‌ران داریوش با زوبین دشمن کشته شد و داریوش گریخت، پیروزی ایرانیان به شکست مبدل گشت. جنگ گوگمل را جنگ آربِلا نیز می‌گویند. نیز ← نبرد_گوگمل