گوگول، نیکلای (۱۸۰۹ـ۱۸۵۲)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

گوگول، نیکُلای (۱۸۰۹ـ۱۸۵۲)(Gogol, Nicolai)

گوگول، نيکُلاي

نویسندۀ روس. نخستین اثر موفق او مجموعه داستانِ غروب‌ها در مزرعه‌ای نزدیک دیکانکا[۱] (۱۸۳۱ـ۱۸۳۲) بود و پس از آن میرگورود[۲] را نوشت (۱۸۳۵). آثار بعدی او عبارت‌اند از آرابسک[۳] (۱۸۳۵)، نمایش‌نامۀ کمدی بازرس کل[۴] (۱۸۳۶)، و رمان پیکارِسک[۵] نفوس مرده[۶] (۱۸۴۲)، که هجوی است از جامعۀ شهرستانی روسیه. گوگول در حوالی پولتاوا[۷] زاده شد. پیش از آن‌که در سن‌پترزبورگ به کار اداری مشغول شود به کارهای گوناگونی دست زد. از ۱۸۳۵ در اروپا به گشت‌وگذار پرداخت و بخش اول نفوس مرده را در رُم به پایان برد. شنل[۸] و دماغ[۹] از دیگر داستان‌های کوتاه اوست و او را به یکی از پیشگامان این فرم ادبی تبدیل کرده است.

 


  1. Evenings on a Farm near Dikanka
  2. Mirgorod
  3. Arabesques
  4. The Inspector General
  5. picaresque novel
  6. Dead Souls
  7. Poltava
  8. The Overcoat
  9. The Nose