گیلیارد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

گیلیارد

(یا: گیلعاد) منطقه‌ای یهودی‌نشین در جنوب کوه دماوند از دورۀ آشوریان. عده‌ای از یهودیان که پس از حملۀ آشور به اورشلیم، به ایران مهاجرت کردند در جنوب دماوند سکنا گزیدند و چون آن منطقه را شبیه جلیل یافتند به یاد جلیل نام آن‌را گیلیاد نهادند که بعدها به گیلیارد یا گیلعاد تغییر یافت. از آن زمان این منطقه رو به آبادی و رونق نهاد و بر ثروت آن افزوده شد. اهالی آن به دامداری و کشاورزی پرداختند و از دیگر نقاط ایران یهودیان به آن‌جا روی آوردند. آثار به‌دست‌آمده از این منطقه متعلق به ۷۲۰پ‌م است. عزرای کاتب در پادشاهی اردشیر دوم ساسانی مأمور بازگرداندن یهودیان به سرزمین مقدس شد، اما اهالی گیلیارد از این دستور سَرپیچیدند و گیلیارد را ترجیح دادند. پس از زلزله‌ای که در این منطقه رخ داد از رونق افتاد و امروزه به‌سبب مهاجرت این قوم، یهودی‌ای در آن زندگی نمی‌کند. آثار کنیسه و حمام قدیمی یهودیان در آن باقی است.