باز کردن منو اصلی

یهورام ( ـ ح ۸۴۲پ م)

یَهورام ( ـ ح ۸۴۲پ‌م)(Jehoram)

(یا: یورام، به عبری: یهوه بلند می‌کند)، پادشاه یهودا[۱] (حدود ۸۴۹ـ۸۴۲پ‌م). نام وی در عهد عتیق[۲] ذکر شده است. پسر آحاب[۳] و ایزابل بود. یهورام و یهوشافاط[۴]، پادشاه یهودا، نتوانستند شورش موآب[۵] علیه اسرائیل‌ را سرکوب کنند. یهورام تلاش کرد راموت‌ـ ‌جلعاد[۶] را از حزائیل، پادشاه دمشق، بازپس گیرد و در این نبرد زخمی شد و به یزرعیل[۷] در یهودا بازگشت. در مدتی که دوران نقاهت را سپری می‌کرد، یَهو[۸] در راموت جلعاد به پادشاهی انتخاب شد و دستور قتل همۀ اعضای خانوادۀ اهب، ازجمله یهورام، ایزابل، و اَخَزیا[۹] را صادر کرد.

 


  1. Judah
  2. Old Testament
  3. Ahab
  4. Jehoshaphat
  5. Moabites
  6. Ramoth Gilead
  7. Jezreel
  8. Jehu
  9. Ahaziah