آبسکون

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آبسکون Abaskun (Port in Caspian Sea)


بندر قدیم در جنوب شرقی دریای خزر، احتمالاً در دهانۀ رود گرگان، یا نزدیک روستای خواجه_نفس. در قدیم از بندرهای بزرگ و مهم دریای خزر بوده است. در سال‌های ۲۵۰، ۲۷۰ و ۲۹۷ق دریازنان (دزدان دریایی) روس آن‌جا را غارت کردند.