آب انبار زنانه بازار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی


آب‌انبار زنانه‌بازار
نام فارسی آب‌انبار زنانه‌بازار
کشور ایران
استان قزوین
موقعیت غرب مسجد شاه قزوین
کاربری آب‌انبار
مشخصات معماری دارای 43 پلخ و 5 بادگیر
زمان ساخت دورۀ قاجار
سازنده فتحعلی‌شاه

آب‌انبار زنانه‌بازار Ab anbar-e Zanane Bazar (Cistern)

آب‌انبار زنانه‌بازار قزوین

در زنانه‌بازار قزوین، از دورۀ قاجار. آب‌انبار بسیار بزرگی در قزوین که در غرب مسجد_شاه (مسجد‌النبی) است و در دورۀ فتحعلی‌شاه ساخته شده است. ۴۳ پله و پنج بادگیر دارد. سردر آن ازبین رفته است.