آب کربنات دار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آبِ کَربُنات‌دار (carbonated water)
آبی که دی‌اکسید کربن[۱] را تحت فشار در آن حل کنند. مادۀ اصلی بسیاری از نوشابه‌های گازدار غیرالکلی، ازجمله آب سودا و لیموناد[۲] را تشکیل می‌دهد.

 


  1. carbon dioxide
  2. soda water and lemonade