آتروپین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آتْروپین (atropine)
آلکالوئید حاصل از بلادون. بلادون گیاهی با خواص سمی است. آتروپین کارکردی آنتی‌کولینرژیک دارد و از عبور برخی موج‌های عصبی پاراسمپاتیک جلوگیری می‌کند. در پیش‌درمان[۱] استفاده می‌شود تا ترشحات ششی و برونشی، و ترشحاتِ ناشی از التهابات معده‌ای را کاهش دهد. همچنین، داروی ملایمی برای رفع گرفتگی‌ها، ازجمله گرفتگی عضلانی است و برای فراخ‌ترکردن مردمک چشم نیز مصرف می‌شود. آتروپین از نام آتروپوس[۲]، یکی از سه سردار سرنوشت یونانی که جان آدمیان را می‌گرفتند، گرفته شده است.

 


  1. permedication
  2. Atropos