آزمایشگاه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آزمایشگاه (laboratory)

اتاق یا ساختمانی مجهز، برای آزمایش‌های علمی، پژوهشی، و آموزش. در اروپا، آزمایشگاه‌های پژوهشی غیررسمی از حدود قرن ۱۶م فعال بوده‌اند و از قرن ۱۸م، از آزمایشگاه‌ها برای آموزش نیز استفاده می‌کرده‌اند. در ۱۸۲۶م، شیمی‌دان آلمانی، یوستوس فون لیبیگ[۱]، آزمایشگاهی در گیسن[۲] آلمان دایر کرد که در آن به دانشجویانش مهارت‌های شیمی آزمایشگاهی را آموزش می‌داد و با آنان به پژوهش‌های شیمیایی می‌پرداخت.

 


  1. Liebig,Justus van
  2. Giessen