آلباتروس تارعنکبوتی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آلباتْروسِ تارعنکبوتی (Gossamer Albatross)
نخستین هواپیمایی که با نیروی انسان، عرض دریای مانش را در ژوئن ۱۹۷۹م پیمود. پل مک‌کریدی[۱] آن را طراحی و برایان آلن[۲] آن را هدایت کرد و رکاب زد. عبور از این دریا دو ساعت و ۴۹ دقیقه طول کشید. این گروه، دو سال قبل از آن نيز دال تارعنکبوتی[۳] را با موفقیت به پرواز در آورده بودند.
 


  1. Paul MacCready
  2. Bryan Allen
  3. Gossamer Condor