آلجینات

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آلجینات (alginate)
در شیمی، نمکِ آلجینیک (C۶H۸O۶)n. از علف‌های دریایی قهوه‌ای به‌دست می‌آید و در منسوجات، کاغذ، فرآورده‌های غذایی، و مواد دارویی به‌کار می‌رود.