آلن، دیوید (۱۷۴۴ـ۱۷۹۶)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
دیوید آلن
David Allan
زادروز ۱۷۴۴م
درگذشت ۱۷۹۶م
ملیت اسکاتلندی
تحصیلات و محل تحصیل گلاسگو و رم
شغل و تخصص اصلی نقاش
آثار خاستگاه نقاشی
گروه مقاله نگارگری و مجسمه سازی جهان
جوایز و افتخارات مدال طلای آکادمی لوقای قدیس
تابلوی خودنگاره نقاش (1770)
تابلوی عروسی هایلند اثر دیوید آلن (1780)


آلن، دیوید (۱۷۴۴ـ۱۷۹۶م)(Allan, David)
نقاش اسکاتلندی. در نقاشی از صحنه‌های زندگی روزمره[۱] و پرده‌های تاریخی[۲] مهارت داشت. در گلاسگو، و سپس رم[۳]، درس خواند. در ۱۷۷۳م در رم، برای اثر خاستگاه نقاشی[۴]، به دریافت مدال طلای آکادمی لوقای قدیس[۵]، نایل شد، و متعاقباً به عضویت آن هنرکده درآمد. در اوایل دهۀ ۱۷۸۰م، در ادینبورگ[۶] اقامت گزید. به سبب آبرنگ[۷]ها و چاپنقش[۸]‌هایی که از زندگی روزمرۀ مردم ساخت، «هوگارت اسکاتلندی[۹]» نام گرفت، اگرچه شباهت این دو صرفاً در انتخاب موضوع است و نه شیوۀ کار.
 

 


  1. genre painting
  2. history painting
  3. Rome
  4. Origin of Painting
  5. Academy of St Luke
  6. Edinburgh
  7. watercolur
  8. engraving
  9. Scottish Hogarth