آمیزه بوردو

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آمیزۀ بوردو (Bordeaux mixture)
محلول آبی حاصل از مقدار مساوی سولفات مس[۱] (II) و آهک[۲]. در باغبانی و صنعتِ شراب‌سازی، به صورت قارچ‌کش[۳]، به کار می‌رود.  1. copper sulphate
  2. lime
  3. fungicide